-->

My status

Hỗ trợ bán hàng

Tel: 025 6252 668

Fax: 025 3815 799

Những chuyến làm việc với khách hàng tại nước ngoài, và những chuyến hàng xuất khẩu, Sự cần cù chăm chỉ làm việc của công nhân viên để tạo nên những sản phẩm uy tín và chất lượng,…

Tags: