-->

My status

Hỗ trợ bán hàng

Tel: 025 6252 668

Fax: 025 3815 799

Ferro Silicon Mangan
liên hệ
 
Ferro Silicon 75%
liên hệ
 
Ferro Molipden
liên hệ
 
Ferro Mangan Carbon thấp
liên hệ
 
Sắp xếp: [Giá giảm dần]   [Giá tăng dần]   [Mới nhất]  
Giá bán: liên hệ
- Si: 72% min
- Al: 2%max
- C: 0.2% max
- S: 0.04% max
- P; 0.05%max
- Size: (10.60mm).90%min
&
 
Giá bán: liên hệ
Ferro Titannium
Ti :68-75% Al :5%max
Si :2.5%max C :0.20%max
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao : 50 kg/ bao
Đơn giá : Đơn
 
Giá bán: liên hệ
- Si: 75% min
- Al: 1.5% max
or Al: 1%max or Al: 0.5%max
- C: 0.2% max
- S: 0.03% max
- P: 0.04% max
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Ferro Mangan Carbon thấp
Thành phần:
Mn: 80-83%
C: 0.5%max
Si: 1.5%max
P: 0.16%max
S: 0.03%max
Cỡ hạt :10-100m
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Ferro Mangan Carbon cao
Thành phần: Mn: ≥ 75%
C: 6-8%
S: 0.03%max
P: 0.25%max
Si: 1.5%max
Cỡ hạt :10-100mm90%min <
 
Giá bán: liên hệ
W :75% min
Mn :0.3% max
Si :2.0% max
 P :0.06% max
S :0.06% max
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao :1000 – 1500 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Ferro Crom Carbon cao
Thành phần:
Cr : 55 - 60%
C: 6 – 8%
P: ≤ 0,03%
Si: ≤ 2,9%
S: 0,04%
Cỡ hạt :10-120mm90%min
 
Giá bán: liên hệ
Ferro Vanadium
V : 78-82% S : 0.05 % C : 0.25% P : 0.06%
AL : 4.0% SI : 1.5%
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao : 1000 – 1500
 
Giá bán: liên hệ
Ferro Silicon Mangan n
Mn :60%. Si :14%. C 2,5%. P 0,25 - 0,4 %
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao :1000 – 1500 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Ferro Crom Carbon thấp
Cr : >57% C :< 1%
Cỡ hạt :10-100mm90%min
Đóng bao :1000 – 1500 kg/ bao
 
Giá bán: liên hệ
Sản phẩm: Ferro Molipden
Thành phần:
Mo: 60 or 65%min
Si: 1%max
P: 0.06%max
S: 0.1%max
C: 0.1%max
Cu: 0.6%max
Cỡ hạt :1